Personvernpolicy

1. GENERELT

1.1 Denne politikken for behandling av personopplysninger ("Personvernpolicy") beskriver hvordan Luksusbaby AS (“vi”, “Luksusbaby”, “oss”, “vår”, “vi”) samler inn og behandler opplysninger om deg.

1.2 Personvernpolicyen gjelder for personopplysninger du gir oss i forbindelse med at du er i kontakt med Luksusbaby som kunde eller samarbeidspartner. Det kan for eksempel være hvis du kjøper en vare hos Luksusbaby, henvender deg til Luksusbabys kundeservice, eller når du bruker Luksusbabys nettside: www.luksusbaby.no ("Luksusbaby.no”), samt når du besøker en av våre to fysiske butikker i Aalborg og Aarhus.

1.3 Luksusbaby AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Luksusbaby kan skje via kontaktinformasjonen angitt under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN, TIL HVILKE FORMÅL OG RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøker Luksusbaby.no, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av Luksusbaby.no. Disse opplysningene vil typisk være hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på Luksusbaby.no, innhold fra chat med vår online kundeservice på Luksusbaby.no, din IP-adresse, inkludert din nettverkslokasjon, og informasjon om din datamaskin. I tillegg gjelder Luksusbabys cookiepolicy når du bruker Luksusbaby.no.

2.1.1 Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og funksjonaliteten på Luksusbaby.no, å generere nyttig og korrekt statistikk, å svare på dine spørsmål i vår chatfunksjon basert på informasjonen vi får fra deg gjennom din bruk av Luksusbaby.no, samt å gjennomføre personlig markedsføring, inkludert retargeting via for eksempel Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre Luksusbaby.no samt vise deg relevante tilbud.

2.1.2 Rettighetsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til vår bruk av cookies og Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav a, ditt samtykke til å chatte med vår kundeservice og Databeskyttelsesforordningens artikkel 9, nr. 2 bokstav a og artikkel 6, nr. 1, bokstav a, samt vår legitime interesse i å forbedre vår nettside og være så relevante i vår markedsføring som mulig jf. Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1 bokstav f.

2.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss angående våre produkter, samler vi inn opplysningene du selv oppgir. Dette kan være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, opplysninger om forespørsler og reklamasjoner, leveringsønsker, samt opplysning om IP-adressen hvor bestillingen ble gjort, hvis bestillingen skjer på Luksusbaby.no.

2.2.1 Formålet er at vi kan levere produktene du har bestilt og for øvrig oppfylle vår avtale med deg, inkludert for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere, samt om nødvendig for å kunne kontakte deg angående relevant informasjon om produktet du har kjøpt. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, inkludert vedrørende tilbakekalling av produkter, bokføring og regnskap. Ved kjøp på Luksusbaby.no samles IP-adressen med formålet å ivareta vår interesse i å kunne forebygge svindel.

2.2.2 Rettighetsgrunnlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav b, c og f.

2.3 Når du er påmeldt vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysning om ditt navn, e-postadresse og eventuelt mobilnummer.

2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.

2.3.2 Rettighetsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til å motta vårt nyhetsbrev og Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav a.

2.4 Hvis du er medlem av Luksusbaby Kundeklubb og foretar kjøp eller på annen måte bruker Luksusbaby.no logget inn som medlem av Luksusbaby Kundeklubb, jf. punkt 2.1 og 2.2, behandler vi også dine personopplysninger i henhold til Vilkår og Betingelser for Luksusbaby Kundeklubb, som gjelder ved siden av denne Personvernpolicyen. Ved motstrid mellom denne Personvernpolicyen og Vilkår og Betingelser for Luksusbaby Kundeklubb har sistnevnte forrang.

2.4.1 Formålet er å kunne administrere ditt medlemskap og levere deg tjenestene og tilby deg fordelene som er forbundet med medlemskapet i Luksusbaby Kundeklubb, samt for å ivareta vår interesse i å kunne sende nyhetsbrev og gjennomføre målrettet markedsføring.

2.4.2 Rettighetsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til å motta vårt nyhetsbrev og Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav b og f. Du vil ved påmeldingen bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

2.5 Når du besøker en av våre fysiske Luksusbaby-butikker eller våre øvrige lokasjoner (administrasjon og lager), kan det være satt opp videoovervåkning. I så fall vil det være skiltet med et piktogram (med et bilde av et kamera) på et synlig sted i butikken. Opptakene blir gjennomgått ved stikkprøvekontroll, konkret mistanke eller andre uregelmessigheter og videreformidlet til politiet hvis det er mistanke om en straffbar handling.

2.5.1 Formålet med videoovervåkningen er å gi Luksusbaby muligheten til å forebygge, avdekke og dokumentere lovbrudd i forhold til både kunder og ansatte (ran, tyveri, overfall, bedrageri osv.), uregelmessigheter i forbindelse med kassatransaksjoner og lignende, samt å skape trygghet og sikkerhet for de ansatte (ran, overfall og uoverensstemmelser ved betaling).

2.5.2 Rettighetsgrunnlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav f, siden Luksusbaby har en legitim interesse i å forebygge de typer kriminalitet som nevnt i punkt 2.5.1 i de fysiske butikkene og på Luksusbabys øvrige lokasjoner.

2.6 Når du besøker Luksusbabys sosiale medier, for eksempel Facebook, Instagram og/eller LinkedIn, behandler Luksusbaby opplysningene du har gjort tilgjengelige via innstillingene på våre sosiale medier, dine reaksjoner på våre innlegg, og din deling av disse samt eventuelle kommentarer til våre innlegg.

2.6.1 Formålet med Luksusbabys behandling av dine personopplysninger er å markedsføre Luksusbaby, å svare på din henvendelse, og/eller la deg delta i våre konkurranser og kontakte deg hvis du vinner. Når Facebook Inc. bruker personopplysninger samlet inn på Luksusbabys Facebook-sider eller Instagram-profiler, for eksempel for å forbedre deres annonseringssystem, kan Facebook Inc. og Luksusbaby anses som felles behandlingsansvarlige. Vi henviser i denne forbindelse til Facebooks personvernpolicy (les mer her).

2.6.2 Rettighetsgrunnlaget for denne behandlingen er Luksusbabys legitime interesse i å markedsføre Luksusbaby, å svare på din henvendelse eller la deg delta i en konkurranse og kontakte deg hvis du vinner i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav f.

2.7 Hvis du inngår i en kommersiell relasjon med oss, enten som privatperson eller som ansatt i et selskap vi samarbeider med, behandler vi opplysninger om ditt navn, e-post, telefonnummer, firma- eller privatadresse samt eventuelle andre opplysninger som du gir oss i forbindelse med vår relasjon og din henvendelse.

2.7.1 Formålet med Luksusbabys behandling er å ivareta vår samarbeidsrelasjon og kunne oppfylle Luksusbabys forpliktelser i den forbindelse.

2.7.2 Rettighetsgrunnlaget for denne behandlingen vil normalt være avtalen som er inngått mellom deg og/eller selskapet du representerer og Luksusbaby, jf. Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav b. Avhengig av samarbeidets karakter kan rettighetsgrunnlaget også være et annet, typisk Luksusbabys legitime interesse av å etablere og ivareta relasjonen mellom deg og/eller selskapet du representerer, jf. Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav f.

3. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1 Luksusbaby kan ikke tilgå din IP-adresse, men den overlates til vår samarbeidspartner Google Analytics, som behandler denne for å generere statistikk over bruken av vår nettside. Google Analytics handler kun på vegne av Luksusbaby, og de får ikke bruke opplysningene til egne formål. Luksusbaby har også implementert Facebook Pixels på luksusbaby.no for å samle data til bruk for optimalisering av våre Facebook-annonser. I denne forbindelsen mottar Facebook opplysninger om din IP-adresse samt opplysninger om din enhet, de nettsteder du besøker, de kjøpene du foretar, de annonsene du ser, og hvordan du bruker Luksusbaby.no om din nettleser og hvilke sider du besøker. Når Facebook Inc. bruker personopplysninger samlet inn via Facebook Pixels på Luksusbaby.no for eksempel for å forbedre deres annonseringssystem, kan Facebook Inc. og Luksusbaby anses som felles behandlingsansvarlige. Vi henviser i denne forbindelse til Facebooks personvernpolicy (les mer her).

3.2 I forbindelse med levering av varer som du har kjøpt hos Luksusbaby, vil opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker bli videreformidlet til PostNord, GLS, DAO eller en annen transportør som står for leveringen av de kjøpte varene til deg. I tillegg kan dine opplysninger bli videreformidlet til samarbeidspartnere som assisterer med våre forretningsaktiviteter, inkludert långivere.

3.3 Når du gjennomfører betalingstransaksjoner på Luksusbaby.no, skjer dette via Luksusbabys PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) sertifiserte samarbeidspartner, OnPay. Opplysningene lagres i et sikkert PCI-DSS sertifisert miljø som oppfyller internasjonale sikkerhetsstandarder. Når du bruker et betalingskort på Luksusbaby.no, er det kun Luksusbabys PCI-DSS sertifiserte samarbeidspartner OnPay - og ikke Luksusbaby - som har tilgang til dine opplysninger.

3.4 Opptak fra videoovervåkning i de fysiske butikkene kan bli videreformidlet til politiet som ledd i etterforskningen av konkrete saker om lovbrudd.

3.5 Opplysninger som Luksusbaby behandler om deg som ledd i en samarbeidsrelasjon, vil ikke bli videreformidlet til tredjeparter, med mindre det er nødvendig av hensyn til formålet med relasjonen, eller det er nødvendig for at vi kan ivareta en berettiget interesse for eksempel i forbindelse med tvister, hvor opplysningene kan videreformidles til myndigheter og rettslige instanser.

3.6 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere for blant annet teknisk drift av systemer og forbedringer av Luksusbaby.no, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, inkludert retargeting, samt for din vurdering av vårt selskap og produkter. Disse selskapene er databehandlere under vår instruks og behandler data som vi er behandlingsansvarlige for. Databehandlerne får ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt taushetsplikt om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

3.7 Noen av disse databehandlerne, for eksempel Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etablert utenfor EU. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til databehandlere utenfor EU sikres ved iakttagelse av gyldige overføringsgarantier.

4. DINE RETTIGHETER

4.1 For å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger, skal vi, som behandlingsansvarlige, informere deg om dine rettigheter.

4.2 Rett til innsyn

4.2.1 Du har til enhver tid rett til å be oss om opplysninger om blant annet: hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som eventuelt finnes, samt opplysning om hvor opplysningene kommer fra.

4.2.2 Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, skal du sende en skriftlig forespørsel til info@luksusbaby.no. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

4.3 Rett til rettelse

4.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene som vi har registrert om deg, oppfordres du til å sende en skriftlig henvendelse til oss, slik at opplysningene kan bli korrigert. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

4.4 Rett til sletting

4.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis du trekker tilbake ditt samtykke, og vi ikke har et annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi skal kunne overholde våre lovpålagte forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

4.5 Rett til å begrense behandlingen til lagring

4.5.1 I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset til kun å omfatte lagring, for eksempel hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.

4.6 Rett til dataportabilitet

4.6.1 I visse tilfeller har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

4.7 Rett til å gjøre innsigelser

4.7.1 Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger, med hensyn til direkte markedsføring, inkludert den profileringen som gjøres for å kunne målrette vår direkte markedsføring, siden denne behandlingen utføres på grunnlag av ditt samtykke og/eller våre legitime interesser, jfr. punktene 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 og 2.7. Hvis du ikke ønsker at vi bruker dine personopplysninger til direkte markedsføring og profilering, bør du også slette dine cookies, som nevnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8 Rett til å trekke tilbake samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss for en spesifikk behandling av personopplysninger, inkludert for å sende ut nyhetsbrev og være medlem i Luksusbaby Kundeklubb. Hvis du ønsker å trekke tilbake et samtykke, skal du kontakte info@luksusbaby.no.

4.9 Rett til å klage

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å inngi en klage til Datatilsynet over vår behandling av dine personopplysninger. Klage kan blant annet inngis via e-post til dt@datatilsynet.no eller via telefon +47 22 39 69 00.

5. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

5.1 Opplysninger samlet inn om din bruk av Luksusbaby.no i henhold til punkt 2.1, slettes i henhold til reglene i Luksusbabys cookiepolicy. Cookies som Luksusbaby selv tilbyr, slettes senest ett år etter at du sist besøkte siden, mens tredjepartscookies har varierende utløpsdatoer. De spesifikke utløpsdatoene er oppført i Luksusbabys cookiepolicy, der du også kan lese mer om hvordan du selv kan slette dine cookies når du ønsker det. Opplysninger om deg, fra din bruk av online chat med vår online kundeservice i henhold til punkt 2.1, slettes etter 60 dager.

5.2 Opplysninger samlet inn i forbindelse med dine kjøp og henvendelser til Luksusbaby i denne forbindelsen, jf. punkt 2.2, vil som utgangspunkt bli slettet litt over 2 år etter ditt kjøp, når retten til å reklamere over varen er utløpt. Opplysninger kan imidlertid lagres lenger hvis vi har et legitimt behov for lengre lagring, for eksempel hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis lagring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Opplysning om retur av varer lagres i opptil 5 år i henhold til fakturakrav og regnskapslovgivningen.

5.3 Opplysninger samlet inn i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev, jf. punkt 2.3, slettes når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene.

5.4 Opplysninger samlet inn om deg som medlem av Luksusbaby Kundeklubb, jf. punkt 2.4, slettes 30 dager etter at du melder deg ut av Luksusbaby Kundeklubb i henhold til Vilkår og Betingelser for Luksusbaby Kundeklubb.

5.5 Opplysninger som stammer fra videoovervåkning, jf. punkt 2.5, vil automatisk bli slettet senest 30 dager etter at opptaket fant sted, med mindre opplysningene inngår i etterforskningen av en konkret sak. Hvis dine opplysninger inngår i etterforskningen av en konkret sak, vil de bli slettet når saken er avsluttet, og formålet med behandlingen ikke lenger er til stede.

5.6 Opplysninger du gir på Luksusbabys profiler på sosiale medier, jf. punkt 2.6, vil som utgangspunkt bli liggende på disse profilene som en del av sidens historikk. Du kan alltid selv slette dine opplysninger på Luksusbabys profiler på sosiale medier når du ønsker det. Opplysningene Luksusbaby behandler om deg som følge av din deltakelse i konkurranser, og som i den forbindelse kopieres over i Luksusbabys egne systemer, slettes etter 3 måneder.

5.7 Opplysninger som stammer fra en samarbeidsrelasjon, jf. punkt 2.7, oppbevares så lenge de har relevans i forhold til den eksisterende eller potensielle samarbeidsrelasjonen og i en etterfølgende periode så lenge det er nødvendig for Luksusbaby for å kunne dokumentere relasjonen.

6. SIKKERHET

6.1 Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig blir ødelagt, tapt, endret eller forringet, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

6.2 Kun ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid, har tilgang til opplysningene. Disse ansatte er instruert i hvordan personopplysninger skal behandles på en forsvarlig måte.

7. KONTAKTOPPLYSNINGER

7.1 Luksusbaby AS, organisasjonsnummer 37757519, er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som samles inn av Luksusbaby.

7.2 Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne Personvernpolicyen, eller ønsker å benytte deg av en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Luksusbaby AS

Porsborgparken 15

9530 Støvring

Tlf. nr.: 50 50 84 87

E-post: info@luksusbaby.no

Organisasjonsnummer: 37757519

8. ENDRINGER I PERSONVERNPOLITIKKEN

8.1 Denne Personvernpolicyen oppdateres løpende. Den gjeldende versjonen er den som til enhver tid kan finnes her på Luksusbaby.no.

8.2 Hvis du har meldt deg inn i Luksusbaby Kundeklubb, vil du bli informert om endringene i politikken ved utsendelse av informasjon til din registrerte e-postadresse.

9. VERSJONER

9.1 Dette er versjon 2 av Luksusbabys Personvernpolicy oppdatert 24. november 2020 (endres etter godkjenning).